Savero bvba
Tuileboomstraat 15
8880 St-Eloois-Winkel
Tel  056/324015
Fax 056/324016
www.savero.be
info@savero.be


  • Reload
Uw gegevens worden met de grootste zorg behandeld en dit steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.  Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst, uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt, noch aangewend voor direct marketing.