Hernieuwbare energie

Wie wil investeren in hernieuwbare energie is bij ons aan het juiste adres. 

Om erop toe te zien dat de installateur goed opgeleid wordt en de installatie volgens de regels van de kunst geplaatst wordt, hebben de drie gewesten een certificatiesysteem voor installateurs uitgewerkt.

Een certificaat van bekwaamheid is een certificaat van ervaring en wordt toegekend op basis van
  • het volgen van een erkende opleiding
  • het slagen voor een examen
  • toegang tot het beroep én
  • relevante beroepservaring.
De premies voor zonneboilers en warmtepompen zijn momenteel gekoppeld aan het kwaliteitssysteem.


Zonneboiler

Savero bvba is uw partner voor de levering en plaatsing van milieuvriendelijke oplossingen voor de productie van warm water.
We beschikken over de vakkennis en de middelen voor de professionele installatie van een zonneboilersysteem bij u thuis. 
Zelfs in België waar de zon niet elke dag schijnt, kan de zon ons voorzien van meer dan de helft van de energie die nodig is voor de verwarming van ons sanitair water.
De  kwaliteit en het rendement van zonneboilers is sterk gestegen en de prijs gedaald.
Meer en meer gezinnen kiezen dan ook voor dergelijk energiezuinig systeem in plaats van een traditionele cv-ketel.

image-169463-Zonneboiler_systeem.jpg

Warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving (aarde, water of lucht). Deze warmte wordt via de koelleidingen getransporteerd naar de binnen-installatie.
Warmtepompen worden alsmaar populairder.  De oorzaak hiervan is het milieuvriendelijke aspect. 
Een warmtepomp verbruikt weinig energie omdat er enkel elektrische stroom nodig is om de compressor aan te drijven.
De warmtepomp is een uiterst geschikt en energiezuinig alternatief voor een traditionele verwarmingsketel.

image-169464-Warmtepomp1.png
1 is de condensor (binnen-gedeelte)
2 is het expansieventiel
3 is de verdamper
4 is de compressor
2 + 3 + 4 is het buitengedeelte 


De werking van een warmtepomp is in principe te vergelijken met een koelkast.
Bij een koelkast wordt door de verdamper warmte onttrokken aan de te koelen producten, en wordt dit via de condensor afgegeven aan de buitenlucht.  Bij een warmtepomp wordt de warmte onttrokken aan elementen van het milieu (bodem, lucht, water) en naar het verwarmingssysteem gevoerd.  Het kringproces van het koelmiddel gebeurt volgens eenvoudige natuurkundige wetten.  Het koudemiddel, een vloeistof die reeds op lage temperatuur kookt, loopt in een kring en wordt achtereenvolgens verdampt, gecomprimeerd, gecondenseerd en geëxpandeerd.

In een eerste stap wordt het gasvormige koudemiddel samengeperst, meestal in een scroll-compressor.  Hierbij loopt de temperatuur op tot boven die van de te verwarmen ruimte.  De hete damp stroomt naar de condensor.
In de condensor condenseert de damp tegen de relatief koude wand en geeft daarbij warmte af.  De temperatuur waarbij dit gebeurt is afhankelijk van de druk: hoe hoger de druk, hoe hoger het kookpunt.  De vloeistof wordt aan de onderzijde van het reservoir afgetapt en stroomt dan naar een smoorventiel of expansieventiel.
In het smoorventiel of reduceerventiel stroomt de vloeistof door een nauwe opening waarachter de druk aanzienlijk lager is.
In de verdamper is de druk lager, zodat de vloeistof aan de kookt raakt.  De warmte die daarvoor nodig is wordt onttrokken aan de omgeving.  De temperatuur waarbij dat gebeurt is afhankelijk van de heersende druk, die door de aanzuigende werking van de compressor laag wordt gehouden.

In de techniek wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen warmtepompen en koelmachines.
Warmtepompen worden gebruikt om warmte terug te winnen om bv. een huis te verwarmen.  Koelmachines worden gebruikt om ruimten af te koelen.  Maar het principe is echter hetzelfde.